Ograničenje odgovornosti


Informacije iznesene ovdje, osobito preporuke za korištenje i primjenu proizvoda, temelje se na našem znaju i iskustvu. Zbog razlika u korištenim materijalima i uvjetima rada koji su izvan naše kontrole strogo preporučujemo provođenje vlastitog detaljnog testiranja kako biste utvrdili prikladnost naših proizvoda s obzirom na vaše procese i primjene. Ne prihvaćamo odgovornost u odnosu na ovdje sadržane informacije ili bilo kakve pisane ili usmene preporuke, osim ukoliko je drugačije eksplicitno dogovoreno i u slučaju posljedica ili ozljeda uzrokovanih Henkelovim nemarom ili namjerom, i bilo kakve odgovornosti prema bilo kakvom zakonu o obaveznoj odgovornosti. Napominjemo da je moguće da informacije koje donosimo nisu aktualne, potpune i točne. Svrha im nije da služe kao pravni savjet. Odgovornost je na korisniku da procjeni i osigura usklađenost s bilo kojim primjenjivim zakonom. Iznesene informacije zaštićene su autorskim pravima. Osobito, bilo kakva reprodukcija, adaptacija, prijevod i obrada u drugim medijima, uključujući pohranu ili elektroničku obradu, podliježu zakonima o zaštiti autorskih prava. Prije svakog korištenje cjeline ili nekih dijelova ovog sadržaja potrebno je dobiti pismeno odobrenje od Henkel AG & Co. KGaA. Ukoliko nije drugačije naznačeno, svi zaštitni znakovi su registrirani zaštitni znakovi Henkela i/ili pridruženih poduzeća.